Gianmario Scola – Kanguro Alleghe Hockey
+39 0437 523176 / info@alleghehockey.com

Fassa Falcons vs Alleghe Hockey